Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/23/2005: "Anarchisten tegen de Muur steunen eerste demonstratie in Hirbet Imnezil"

Op zondag 19 juni vond de eerste demonstratie tegen de Muur van Apartheid plaats in Hirbet Imnezil, gelegen in het berggebied van Zuid-Hebron en dichtbij de nederzetting Bit Yatir/Metsudat Yehuda.
imnezil-19-06-05-reuters-2 (20k image)
Oudere Palestijnen worden tegen de grond gewerkt
Opnieuw is een dorp betrokken geraakt in het geweldloos verzet tegen de Muur samen met de Anarchisten tegen de Muur en internationale activisten.
Klik op meer!

De nabij gelegen Joodse nederzetting is uiteraard gebouwd op grond van het Palestijnse dorp. Voor de oorlog in 1948 reikte het grondgebied van het dorp zelfd tot Tel Arad waar thans de nieuwe IsraŽlische stad Arad op is gebouwd.

Het hekwerk rond de nederzetting omvat een groot deel van de landerijen van het dorp waarbij in de loop van de jaren steeds meer Palestijns land is geannexeerd.

Afgelopen week arriveerde een nieuw hekwerk. Een soort van kooi werd geplaatst om de bulldozers en tractoren van de firma Caterpilar in onder te brengen die het land vlak moeten maken waarop de Muur vervolgens wordt gebouwd.

De oorspronkelijke route is door een uitspraak van het Hooggerechtshof ongedaan gemaakt. Het gehele dorp zou hierdoor geannexeerd worden en aan de IsraŽlische zijde van de Muur zijn terecht gekomen. De huidige route van de Muur volgt de Groene Grens, de grens die in 1948 ontstond, maar de staat IsraŽl weigerde de nederzetting Beit Yatir op te geven. Om de nederzetting binnen IsraŽl te houden wijkt de Muur gewoon van de Groene Grens af.

De te bouwen Muur van Apartheid rooft opnieuw vijf vierkante kilometer van de landerijen van het kleine dorp dat zoín 150 families omvat. Dit werd in maart 2005 in het dorp bekend waarop enkele Palestijnse landeigenaren bezwaar aantekenden. Ondanks dat de eigendomspapieren bij het bezwaar waren bijgesloten, kwam er een antwoord waarin botweg stond dat de eigendomspapieren niet waren bijgesloten. Dit terwijl in dezelfde brief deze papieren teruggestuurd werdenÖ

De confiscatie van land door IsraŽl wordt vergemakkelijkt doordat veel land niet wordt bewerkt. Dit op grond van wetgeving uit de tijd van het Ottomaanse Rijk!

Op het moment dat de demonstratie op de bouwplaats van de Muur arriveerde, werd er niet gewerkt (naderhand wel). De tocht voerde langs de beoogde route en stopte bij de bron die de dorpsschool van water voorziet en die straks aan de andere kant van de Muur is gelegen. Daarna trok men naar de hangar van de Caterpillar-bulldozers. Daar ontmoetten de activisten soldaten die niet waren voorbereid op een dergelijke ontmoeting en dus niet beschikten over de gebruikelijke middelen als traangas en rubberkogels.

Ze leken te hebben geslapen en van de gebruikelijke haat in hun ogen was geen sprake. De demonstratie liep om de opslagplaats heen, waarbij de deelnemers elkaar een hand gaven. Op een gegeven moment ging men tegenover de bulldozers zitten.

Hierna trok de demonstratie naar de nederzetting Beit Yatir om ook daar het protest zichtbaar te maken. Hier raakten de soldaten enigszins opgewonden van. Bij afwezigheid van de traangas en dergelijke volgde er enig duw- en trekwerk, waarbij oudere Palestijnen tegen de grond werden gewerkt. Leuzen werden geroepen als ĎNee tegen de Muur, nee tegen de nederzettingení en ĎGeen vrede met de Muurí. Vervolgens werd naar het dorp terug gekeerd. Vrijdag aanstaande zal de volgende demonstratie in Imnezil plaatsvinden.


Powered by Greymatter