Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/17/2005: "Internationale G8 Gids (deel 1)"

De Internationale Netwerkgroep van Dissent heeft een gids gemaakt voor activisten die van buiten Groot-Brittannië komen.
Miffi_swingss_col (14k image)
Het vormt een soort samenvatting van diverse teksten en e-mails die het afgelopen jaar zijn gemaakt.
Klik op meer!

Als eerste wordt benadrukt dat wanneer je gaat om actie te voeren je zo zelfvoorzienend als mogelijk moet afreizen. Neem dus je tent mee, slaapzak, regenkleding, warme kleren, wandelschoenen, bord, mok, bestek en.. verbeelding. Ga naar de plaatsen van samenkomst (‘convergence spaces’), plekken waar je informatie en medestanders vindt, acties kunt organiseren en goedkoop eten treft. Op sommige plekken kun je je tent opslaan. Nabij Stirling zal zo’n centrum op 1 juli gereed zijn.
This guide was created by some members of the Dissent International Networking
group, merging several documents and e-mails produced over the last year.

Informatie kun je krijgen via dit mailadres of telefoonnummer 07913 263 515. Controleer echter eerst de website van Dissent of probeer via ‘google’ zelf een antwoord op je vraag te vinden. Er is teven een telefoonnummer in Edinburgh beschikbaar: 0131 4772954 (London Road InfoPoint).

Er komt een gratis actiekrant met daarin alle praktische informatie die je nodig hebt. Ga er naar op zoek.

1. Dissent! en de situatie in Schotland

De G8 (Groep van de acht meest geďndustrialiseerde landen) topbijeenkomsten worden bij toerbeurt gehouden in één van de deelnemende landen. In 2005 wordt de top gehouden in Gleneagles in Perthshire, Schotland (op minder dan een uur afstand ten noordwesten van Edinburgh) De G8 mobilisatie zal deze zomer de grootste antikapitalistische mobilisatie zijn. Er zijn drie ‘grote’groepen die hiervoor mobiliseren: Dissent!, G8 Alternatives, en Make Poverty History, naast een aantal kleinere.

Het Dissent! Netwerk is gevormd om radicale antikapitalistische en antiautoritaire actie tegen de top te coördineren. Het netwerk kwam in het voorjaar van 2003 tot stand door toedoen van mensen die voordien betrokken waren bij radicaal ecologische directe acties, Peoples' Global Action, de anti-oorlogsbeweging en de internationale antikapitalistische beweging die ontstond rond de topbijeenkomsten van hen die over ons heersen.

Dissent! heeft geen cetraal bureau, geen woordvoerders, geen ledenlijst en geen betaalde staf. Het is een middel voor communicatie en coördinatie tussen lokale groepen en werkgroepen die betrokken zijn bij de opbouw van verzet tegen de G8. Het hoopt te blijven bestaan nadat de wereldleiders naar huis zijn terug gekeerd. Er zijn momenteel 25 lokale groepen in Groot-Brittanië actief, van Aberdeen tot Brighton. De lokale groepen in Edinburgh en Glasgow hanteren de naam Reshape! Er zijn tevens werkgroepen die zich richtten op logistiek, actie en nog veel meer.

Dissent! staat open voor iedereen die bereid is te werken met het keurmerk van Peoples' Global Action (PGA). Deze luiden als volgt:
1. Een zeer duidelijke verwerping van kapitalisme, imperialisme en feodalisme: en van alle handelsovereenkomsten, instituties en regeringen die destructieve globalisering voorstaan.2. We wijzen alle vormen en systemen van overheersing en discriminatie af, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot patriarchaat, racisme en religieus fundamentalisme van alle geloofsovertuigingen. We respecteren de volledige waardigheid van alle menselijke wezens

3. Een confronterende houding aangezien we niet denken dat lobbyen een belangrijke invloed kan hebben op ondemocratische organisaties waarin alleen het internationale kapitaal het beleid bepaalt.

4. Een oproep tot directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, het steunen van de strijd van sociale bewegingen, het voorstaan van actievormen die het respect voor het leven en de rechten van onderdrukte volkeren waarborgen, het bewerkstellingen van lokale alternatieven voor het internationale kapitalisme.

5. Een opvatting over organisatie die is gebaseerd op decentralisatie en autonomie. Dissent! heeft tweemaandelijkse bijeenkomsten gehouden. Deze zullen in Schotland plaatsvinden in de maand voorafgaande aan de top en waarschijnlijk dagelijks gehouden worden in de dagen voor de top voor het delen van informatie en het verkrijgen van consensus.

Alle besluiten van Dissent! moeten worden gemaakt op Dissent! Bijeenkomsten, hoewel lokale groepen en werkgroepen zelfstandig besluiten kunnen nemen en ook zelf met de pers kunnen spreken indien gewenst. Reshape! zal verschillende kaarten en een gids maken bestemd voor radicalen die Schotland bezoeken. Deze zal voor de top beschikbaar zijn. Er is een ander groot newerk genaamde de South East Assembly die mobilseert voor de G8 en vele lokale groepen deelt met Dissent! that

G8 Alternatives (G8A) is een socialistische coalitie die er in is geslaagd om mensen in delen van Schotland bij de protesten te betrekken waar Dissent! niet is vertegenwoordigd. Ze houden openbare maandelijkse bijeenkomsten. De trotskistische Socialist
Worker’s Party (SWP) domineert deze kleine groep door middel van hun organisatie Globalise Resistance.
Veel linkse mensen in Groot-Brittannnië en niet alleen anarchisten en betrokkenen in de directe actiebeweging, zijn afkerig van samenwerking met de SWP die in samenwerkingsverbanden een reputatie heeft politieke processen voor hun eigen doelen te manipuleren. De organisatie van het Europees Sociaal Forum dat vorig jaar in Londen plaatsvond, is hiervan een recent voorbeeld. Dissent! heeft echter een goede werkrelatie met een aantal individuen en groepen die deel uitmaken van G8A, zoals het Schotse Campaign for Nuclear Disarmament (CND).
G8 Alternatives organiseert een Tegentop in Edinburgh op zondag 3 juli en een demonstratie naar Gleneagles op 6 juli, de openingsdag van de top. Deze demonstratie is door de politie in de ban gedaan, behalve een kleine manifestatie op grond waarvan G8 Alternatives haar plannen aan het heroverwegen is.

Make Poverty History is een van de grootste samenwerkingsverbanden en charitatieve organisaties ooit van niet-gouvermentele organisaties (NGO’s). Het weekend voor de top willen zij in Edinburgh demonstreren met eisen als “meer en betere hulp, schuldreductie en eerlijke handel” Het wordt geleid door groepen als Oxfam. De organisatoren verwachten meer dan 100.000 deelnemers aan de demonstratie. De reguliere media richten zich op anarchisten die deze mars zullen verstoren en het Schotse Parlement zullen aanvallen. Deze tactiek is echter binnen Dissent! nimmer aan de orde geweest.
De organisatoren van de mars zijn zelf ook angstig voor deze mogelijkheid. De media hebben reeds het onderscheid gemaakt tussen de ‘goede actievoerders’ (Make Poverty History) en de ‘slechte actievoerders’ (Dissent!). Dit is een prima gelegenheid om mensen te bereiken die bewust zijn van de armoede- en schuldenproblematiek, maar nog nooit geconfronteerd werden met een radicale analyse van het kapitalisme en de G8.

Live8 organiseert op 2 juli acht concerten die tegelijkertijd over de hele wereld zullen plaatsvinden met gevestigde popsterren en een nog veel groter concert op 6 juli in Murrayfield in Edinburgh. Bob Geldorf heeft bezorgde mensen opgedragen om op 6 juli naar Edinburgh te komen om de G8 onder druk te zetten om handelend op te treden in kwesties zoals rond de armoedeproblematiek. Het is onduidelijk wat dit precies tot gevolg zal hebben, maar te hopen valt dat velen aan de oproep gevolg zullen geven en in aanraking met radicale politiek zullen komen en mofgelijk zullen deelnemen aan acties.


Powered by Greymatter