Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/07/2005: "Gedagvaard in naam van een anarchiste?"

Het is hier niet de plaats om een biografie te plaatsen van Clara (Meijer-) Wichmann. Een schets vind je hier. Zij zou dezer dagen een van de actueelste anarchisten moeten zijn wier denken herleefd en voortgezet dient te worden.

wichmann (18k image)
Clara Wichmann, anarchiste, geannexeerd door de Eenheidspartij
Klik op meer

Samen met andere religieus-anarchisten als Kees Boeke, Lod. van Mierop en Bart de Ligt zette zij zich in voor verandering van de bestaande opvattingen ten aanzien van misdaad en straf. Enkele van de genoemden hadden de gastvrijheid van Hare Majesteit mogen genieten omdat zij het Dienstweigeringsmanifest in 1915 hadden ondertekend.
Ze was ook sociologe, bijna avant la lettre, met speciale aandacht voor de rol van de (zich emanciperende) vrouw in de maatschappij. Ze stierf - evenals Mary Wollstonecraft - in het kraambed, een wat bitter-ironisch klinkend lot, achteraf. Dit was in 1922.
In 1918 werd de Staatkundig Gereformeerde Partij opgericht. Clara Meijer-Wichmann en de SGP zijn volop tijdgenoten geweest. Als zij aanleiding had gezien deze partij aan te klagen bij de Nederlandse overheid dan heeft zij daartoe de kans gehad. Het is niet eens een vraag of zij dit dan nog als (religieus-)anarchiste gedaan zou hebben. Zij heeft het dan ook niet gedaan. Zij zou zichzelf daarmee als anarchiste en bestrijdster van (de consequenties van) het strafrecht verloochend hebben.
Zij kan niets meer terugzeggen tegen degenen die haar naam hebben geannexeerd voor een overheidsinstelling. Deze overheidsinstelling eist nu van de Nederlandse overheid dat deze de SGP vervolgt wegens vrouwendiscriminatie.
Daar valt vast wel iets voor te zeggen, al zie ik er als anarchist niets in. Maar ik noem het spuwen op het graf van een anarchiste om haar naam daarvoor te gebruiken. Was er geen sociaal-democratische dame beschikbaar om een instituut dat iets met vrouwen en strafrecht doet naar te noemen? Of een lebrale?

4 Reacties


Mag ik je eraan herrinneren dat het vrouwenkiesrecht pas in 1921 bestond in Nederland? Clara Wichmann heeft de SGP slechts drie jaar meegemaakt. Het waren iets andere tijden toen...

zei: senga op 07/06/2005 om: 17:43u

Een hoogst interessante reactie die niettemin niets met het onderwerp te maken heeft. Tussen 1918 en 1922 liggen naar mijn weten vier jaren.

zei: Cornelis Prul op 08/06/2005 om: 10:03u

Als ik het goed begrijp, gaat het hier niet om het vrouwenkiesrecht maar om het feit dat Clara Wichmann de SGP geen proces heeft aangedaan, omdat zij zich uit principe keerde tegen het strafrecht. Wij kunnen een voorbeeld aan haar nemen!

zei: LG op 08/06/2005 om: 10:09u

Ik ben zo vrij geweest de url van dit vertoog zowel aan het zogenaamde Clara Wichmann Instituut als de Staatkundig Gereformeerde Partij te sturen.
Het instituut was als staatsinstelling verbonden aan de zeer marktconforme PvdA-getinte Universiteit van Amsterdam natuurlijk te goed om kennis te nemen van gezwets van anarchisten. Je rooft een naam, daar gaat het om. Met anarchisme heb je niets te maken. Spuwen op iemands graf mag niet alleen, maar moet zelfs.
De SGP reageerde wel, in de vorm van een verhaal van de fractiesecretaresse, Janie de Jong. Ja, goed gelezen. Het staat inmiddels ook op de Podiumpagina van Trouw. Ik ben het in bijna niets eens met deze partij. Maar ik weet wel welke van de twee ik meer respecteer, en als er nu toch subsidies ingetrokken moeten worden heb ik een ander voorstel....

zei: Cornelis Prul op 11/06/2005 om: 23:53u


Powered by Greymatter