Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/03/2005: "Wie is er de kluts kwijt?"

Een bijzondere gelegenheid was het trouwens - het blad, ooit opgericht door Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dat een stemadvies uitbracht. Maar in Nederland is nog nooit op landelijke schaal een referendum gehouden.

rookbom1966 (9k image)
10 maart 1966 - unter Nebelbomben zum Traualtar
Een beeld van het Bouwvakkersoproer was beter geweest - maar dat is goed verstopt....
Klik op meer

Het Bouwvakkersoproer van 14 juni 1966 illustreerde beter dan die rookbom de opgelopen ergernis van de mensen die tot kiesvee waren gedegradeerd door de mensen die alles beter wisten. De staatsvakbond (thans FNV) kortte op de vakantieuitkering van niet-leden. Die yellow union kreeg die toen nog uit te betalen, contant en wel. Omdat de meeste Amsterdamse bouwvakkers "bij" de communisten of de syndicalisten waren georganiseerd zagen zij zich beslist niet als ongeorganiseerd. En op de een of andere manier bouwde de woede tegen "het bestel" op bij "de menigte".
Wat er in de binnenstad gebeurde was ernstig genoeg om een vermaning van de rector persoonlijk te krijgen om daar weg te blijven: het was echt wel gevaarlijk.
Ook verder waren in 1966 waren de boven-ons-gestelden niet helemaal op de hoogte van wat de gewone krabbelaars v/m bezighield.
In de Amsterdamse gemeenteraad kwamen vijf Boeren en een Provo te zitten. Dat was erg dom van de kiezers. "Deze verkiezingen zijn gewonnen door Provo en De Telegraaf," zei een minister toen bij de Statenverkiezingen de Boeren en de PSP fors wonnen. Een jaar later was dit electorale effect alweer grotendeels voorbij.
Destijds zwenkte de opstandige kribbigheid naar merkwaardig rechts en ongeregeld links. Nu moeten we vaststellen dat tamelijk gevestigde "nette" partijen als de SP en de ChristenUnie - en godbetert de SGP - meer aansluiten bij wat "de mensen" vinden dan de vijf huidige pluchepartijen die geen enkele behoorlijke reden konden aanvoeren waarom we "voor" moesten zijn. GroenLinks voerde misschien nog wel de ergste campagne, met een kaartje met vlekken erop, die concentraties "nitrogen oxid" aangaven. Wat is dat? Wat gaat die Europese Grondwet er dan aan doen?
Natuurlijk brengen ze voortdurend die man die van de verpakking van de Mozartkugeln is weggelopen in beeld - de kiezers waren tegen omdat ze achter deze figuur aanliepen. Want media noch pluchepartijen begrijpen er iets van. "Something is happening and you don't know what it is - do you, Mr. Jones?"

De laatste in de reeks grote oproeren die in 1966 begon was waarschijnlijk de Kroninginneslag van 1980. Bouwvakkersroproer 1966, van Oranje naar Rood (1967), Maagdenhuisontzetting 1969, Algemene Kraakdag 1970, Damslapersoproer 1970... als het op de Dam in Amsterdam was, was het raak. En plotseling was het voorbij. Het leek een hele tijd alsof de politici het volk weer in de hand hadden.
"Ze" mogen in hun handjes knijpen dat ze hun klappen oplopen via de stembus. Zolang het duurt.
duivenvoorden (28k image)
Het boek van Eric Duivenvoorden over 30 april 1980 - een eindpunt - of een nieuw begin?

5 Reacties


Gezien het direct democratisch karakter van het fenomeen referendum leek met dat 'nee' wel gepast.
Overigens was de opvolger van Domela als redacteur van 'De Vrije', Gerhard Rijnders, ook betrokken bij de Rapaillepartij die in 1921 twee zetels in de Amsterdamse gemeenteraad won. Dat was een geslaagde vorm van anti-parlementaire humor.
Niettemin lijkt me het referendum voor anarchisten een prima middel om gebruik van de te maken en aan deel te nemen.

zei: J.B. Arend op 03/06/2005 om: 16:39u

De Rapaljepartij - vergeten....
En dat terwijl ik "Zuurbier" - de naam zei het al - nog zwalkend en zwaaiend over de Nieuwendijk heb zien lopen. "Die heeft nog in de gemeenteraad gezeten," werd er zonder veel bewondering over hem gezegd. Die vijf Boeren in de Amsterdamse gemeenteraad doen daar wel aan denken, achteraf.

zei: Cornelis Prul op 03/06/2005 om: 17:18u

Anarchisten die adviseren om te gaan stemmen? Dat is niet zo vreemd.
De praktische organisatie van verkiezingen is immers een demonstratie van basis-democratische principes. Verkiezingen worden de-centraal geregeld. In elke gemeente en wijk moet een stemburo worden bemensd met burgers die gezamelijk een gemeenschappelijk doel nastreven.
Op elk stemburo moet op een open wijze, voor ieder controleerbaar, de uitslag eerlijk worden vastgesteld. De burger organiseert, faciliteert, regelt, telt, en controleert ZELF en wordt gecontroleert.
Verkiezingen zijn van oudsher op basis-democratische wijze geregeld.
Een andere manier was ook niet mogelijk.

Totdat de stemcomputer werd ingevoerd. Bij het automatiseren van het uitreiken van de biljetten en het tellen van de stemmen zijn de basis-democratische uitgangspunten vervangen.
De burger-taken zijn uitbesteed aan een bedrijf waarop geen democratische controle mogelijk is, anders dan van aandeelhouders. De werking van de stem-, en telmachine valt nu onder het bedrijfsgeheim en daardoor kunnen burgers geen controle meer uitvoeren.
Dat is allemaal geprivatiseerd.
(Nog niet overal, in Amsterdam worden nog stembussen waargenomen, maar dat is nog slechts het laatste bastionnetje van ouderwets basis-democratisch handwerk.)

Door deze ontwikkeling in Nederland zijn de verkiezingen niet langer een basis-democratisch feest te noemen.

Het is dus wel uiterst merkwaardig als anarchisten NU een stemadvies geven.

zei: Van Drukken op 04/06/2005 om: 12:37u

Ik zal u nog sterker vertellen: ik ben vice-voorziter van het/een stembureau, doorganiter. In Amsterdam, waar menigeen een diepe zucht slaakt: nog steeds met een potloodje?
En iedereen die een beetje kan lezen, schrijven en tellen kan (kon?) lid van het stembureau worden. Basisdemocratisch inderdaad. En het betaalt - als je er een uurloon op uitrekent is het een ereloon in de ware zin des woords, dat wel (lange werkdag!). Ik ken zeker twee kameraden die ook regelmatig achter het tafeltje zitten... (grijns)

zei: Cornelis Prul op 04/06/2005 om: 13:09u

Er zijn volgens Nedap nog 19 gemeenten in het koninkrijk die met de hand stemmen.

Nedap is het belangrijkste bedrijf dat de organisatie van verkiezingen automatiseert.

"Bij de voorbereidingen voor de invoering van een nieuw kiesstelsel zijn wij op verschillende momenten nauw betrokken."

Bron: het nieuwsbulletin van Nedap
http://www.election.nl/bizx_html/ISS/pages/pagIntroductie.html

zei: Van Drukken op 05/06/2005 om: 14:31u


Powered by Greymatter