Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/02/2005: "Manifestatie op initiatief van vluchtelingen uit vertrekcentrum Ter Apel op 5 juni"

De vluchtelingen die op dit moment in het vertrekcentrum (VC) Ter Apel zitten willen ZELF op zondag 5 juni om 13:30 uur voor het vertrekcentrum aan de Ter Apelervenen een manifestatie organiseren tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan na jaren te zijn gegijzeld in een asielprocedure.
ActieVanuitPL2005140505 (19k image)
Vanuit de Pinksterlanddagen in Appelscha werd op 14 mei bij het deportatiecentrum in Ter Apel gedemonstreerd

De eerste contacten voor deze manifestatie tussen de vluchtelingen en solidaire mensen zijn gelegd op zaterdag 14 mei na een spontane solidariteitsactie vanuit de Pinksterlanddagen in Appelscha. Inmiddels hebben zich meerdere personen en organisaties aangesloten bij de ondersteuning van de manifestatie van de vluchtelingen uit het VC Ter Apel.
Klik op meer!
Update 3 juni: Gemeente Vlagtwedde vaardigt noodverordening uit tijdens manifestatie!

Er is namens hen een verzoek gericht aan GroenLinks en SP Ter Apel/Vlagtwedde om - net als op 4 juli vorig jaar - ter bescherming van de vluchtelingen een vergunning voor de manifestatie aan te vragen. De vluchtelingen en mede ondertekenaars zien de actie van 5 juni mede als een opwarmer voor de Actie Vluchtalarm dat op 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur in meerdere gemeenten in Nederland zal plaatsvinden

We willen jullie vragen de onderstaande oproep uit VC Ter Apel op zeer korte termijn te ondertekenen, te verspreiden en mee te helpen aan het mobiliseren van mensen naar Ter Apel op 5 juni en eventueel bussen of auto’s te regelen voor het vervoer. Vanuit Groningen duurt het al twee uur om met het openbaar vervoer in de buurt van het VC te komen.

Contact voor ondersteuning Werkgroep Vluchtelingen Vrij; werkvluchtvrij@hetnet.nl 050 3136952, postbus 1472, 9701 BL Groningen

Oproep voor manifestatie van de vluchtelingen uit vertrekcentrum Ter Apel

“Tegen het vreemdelingenbeleid dat leidt tot onze uitsluiting of verwijdering en door ons ervaren wordt als psychische marteling en apartheidsregime”

Wij, bewoners van vertrekcentrum (VC) Ter Apel, ervaren niet alleen de situatie hier in VC Ter Apel, maar ook de rest van het vreemdelingenbeleid als psychische marteling en apartheidsregime. Dit willen wij kenbaar maken door hiertegen een handtekeningenactie op het VC te organiseren, maar ook door het organiseren van een manifestatie bij VC Ter Apel op 5 juni om 13:30 uur. Wij doen dit met steun van individuen en organisaties die mensenrechten nog serieus nemen.

Al bij binnenkomst in Nederland worden wij als ongeloofwaardig beschouwd en als zodanig behandeld. Vanaf het allereerste moment wordt de macht van de IND en de Nederlandse overheid ingezet om ons onzeker, onveilig en angstig te laten voelen. Uit angst worden wij gedwongen uitspraken te doen, die niet kloppen. De locatie, de hekken, de camera’s en de (bewapende) patrouilles bij het aanmeldcentrum, maar met name bij het verwijdercentrum maken ons angstig. Wij ervaren het hier in Ter Apel als een gevangenis. In de AZC’s hebben we, naast alle over de jaren heen sterk toegenomen repressie, geregeld te maken met tegen ons gericht fysiek geweld, waarover wij uit angst niet durven te spreken. Deze bejegening kunnen wij niet anders ervaren dan racistisch.

Al deze ervaringen maken niet alleen ons, maar vooral onze kinderen, ernstig ziek. Velen van ons krijgen – voor zover we dat al niet hadden - grote psychische problemen en komen onze woningen niet meer uit. Onze kinderen moeten dit alles met ons delen en dreigen hieraan kapot te gaan.

Naast het feit dat wij niet terug kunnen naar ons land van herkomst, hebben velen van ons, vaak tevergeefs – voor zover mogelijk - altijd al meegewerkt aan onze terugkeer. Toch betekent dit dat we bijna allemaal via het VC Ter Apel op straat zullen belanden in de illegaliteit of in een deportatiegevangenis.

Graag roepen wij alle maatschappelijke en politieke organisaties op om onze situatie en de mensenrechtenschendingen hier in VC Ter Apel te komen bekijken en openlijk te veroordelen.

Verder roepen wij iedereen op om op 5 juni met ons te protesteren tegen het huidige verwijder- en uitsluitingsbeleid vanuit met name het VC Ter Apel en tegen het vreemdelingenbeleid dat op ons wordt losgelaten.

Wij zitten al tussen de 4 en 16 jaar, buiten onze schuld, gevangen in deze door ons als racistisch ervaren asielprocedure. Ook wij hebben recht op een menswaardig bestaan. Verblijfsrecht voor allen!

· Stop de psychische marteling en bureaucratie tegen vluchtelingen
· Geen mensen zonder voorzieningen op straat, geen mens is illegaal

In eerste instantie wordt deze oproep van de bewoners van VC Ter Apel ondersteund door:
- AK 2000
- Anarchistische Groep Amsterdam
- ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
- De Fabel van de Illegaal
- Longwalk2toFreedom
- SP Schiedam, SP Wageningen, SP Vlagtwedde
- STIL Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten
zonder verblijfsvergunning
- Van Harte Pardon
- Van Harte Pardon Wageningen
- Werkgroep Iraanse vluchtelingen
- Werkgroep Vluchtelingen Vrij
- XminY
- Vele individuen


Voorlopig programma:
· Sprekersters namens de initiatiefnemers uit het vertrekcentrum
· Dichteres en performer Joke Kaviaar
· Muziek
· “Dwarsligger”, huisdichter van de Fabel van de Illegaal
· Een woord van solidariteit en oproep tot sluiting van het vertrekcentrum door de Werkgroep Vluchtelingen Vrij

E-Mail: werkvluchtvrij@hetnet.nl Website: http://home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij/


Er gaat een bus vanuit Amsterdam naar Ter Apel. Vertrek 10:00 vanaf de Vrankrijk, Spuistraat 216 te Amsterdam.
Kaartjes zijn te koop in de Vrankrijk en de Mollie en kosten E 7,50 (voor mensen met weinig geld E 5,00). Mocht het nodig zijn, dan kunnen kaarten gereserveerd worden via: agamsterdam@yahoo.com

Vanuit Groningen rijdt een bus naar Ter Apel. De bus zal zondag om 12:00uur vertrekken tegenover het centraal station Groningen (bij de rondvaartboten). De kosten van de bus bedragen 10 euro (voor vluchtelingen 5 euro). Wanneer u mee wilt rijden, vragen we u uw naam en telefoonnummer door te geven aan de Werkgroep Vluchtelingen Vrij: telefoon 050-3136952 of via e-mail werkvluchtvrij@hetnet.nl

Gemeente Vlagtwedde vaardigt noodverordening uit tijdens manifestatie!

De gemeente Vlagtwedde heeft een noodverordeningnoodverordening afgekondigd tijdens de manifestatie die plaatsvindt met als het motto:der de leus: “Tegen het vreemdelingenbeleid dat leidt tot onze uitsluiting of verwijdering en door ons ervaren wordt als psychische marteling en apartheidsregime”.

De vluchtelingen uit het vertrekcentrum beschouwen het besluit van de Gemeente Vlagtwedde om tijdens hun manifestatie een noodverordening af te kondigen als een zware intimidatiepoging en inperking van hun demonstratierecht.

Nadat het COA-VC Ter Apel de vluchtelingen geweigerd had om aanstaande zondag op het VC-terrein te demonstreren hebben ze zich gewend tot de gemeente Vlagtwedde om voor het VC een manifestatie te organiseren. De gemeente Vlagtwedde heeft dit verzoek nooit beantwoord, waardoor de vluchtelingen genoodzaakt waren om mensen van buiten het centrum alsnog nog een vergunning te laten aanvragen.

De op deze wijze verkregen demonstratievergunning en de daaraan gekoppelde noodverordening illustreert voor de vluchtelingen waarom juist in Ter Apel zich een afwijscentrum (aanmeldcentrum waar negentig procent van de vluchtelingen hun asielaanvraag wordt afgewezen); een verwijdercentrum (vertrekcentrum van waaruit de meeste vluchtelingen na weken van intimidatie zonder voorzieningen de straat op worden opgedreven) en een gevangenis voor geďllegaliseerde vluchtelingen bevindt.

Overigens was de gemeente Vlagtwedde al voor de oorlog 'fout': in 1938 kondigde de toenmalige burgemeester aan dat degenen die de Duitse vluchtelingen hielpen die ontsnapt waren uit de zogeheten Emsland-kampen die vlak over de grens lagen, streng bestraft zouden worden. De autoriteiten beweerden dat in deze kampen 'criminelen' waren ondergebracht. In werkelijkheid verbleven er politieke gevangenen waaronder anarchisten.


Powered by Greymatter