Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/30/2005: "Sunday Times infiltreert tijdens bijeenkomst Dissent! in Nottingham"

De Sunday Times heeft een bijeenkomst van Dissent! die van 20 tot 22 mei plaatsvond in Nottingham geïnfiltreerd, waaraan zo’n 100 mensen deelnamen.
Gleneagleshek (13k image)
Hek dat rond Gleneagles wordt gebouwd

Dat leverde uiteraard weer een uiterst suggestief stukje riooljournalistiek op.
Klik op meer!

De krant opent het bewuste artikel met de conclusie dat anarchisten samenspannen om de G8 top te saboteren met brandende vrachtauto’s en menselijke schilden op en aan bruggen en treinrailzen. De inzet van de acties zouden gericht zijn op het verstoren van het transportsysteem rond het Gleneagles-terrein zodat ondersteunende diensten en stafmedewerkers het hotelcomplex niet meer kunnen bereiken. De top zelf zou hier zoveel hinder van kunnen ondervinden dat het zou moeten worden stopgezet.

Op de A9, de hoofdweg vanuit het noorden naar Gleneagles, zou een vrachtauto in brand gestoken moeten worden. Kleinere wegen zouden geblokkeerd moeten worden met brandende banden, telefoonpalen en bomen. Andere plannen behelzen het plaatsen van metershoge galgen op drukke wegen.

Anarchisten zouden chaos in Edinburgh willen creëren door de mars te verstoren van de
the Make Poverty History-campagne. Doel zou zijn het provoceren van de politie door de mars af te brengen van de officiële route in wat omschreven wordt als een “reclaim the streets”-tactiek.

Voorts zouden er plannen zijn om financiële instituties te bestormen, zoals Standard Life en de Royal Bank of Scotland. En zouden er blokkadeplannen zijn voor het Crieff Hydro hotel, waar ambassadepersoneel uit de VS verblijft en twee hotels in Glasgow.

De journalist van Sunday Times was reeds geruime tijd actief. Hij deed zich voor als leraar wiskunde en werd actief in Glasgow Reshape, een anarchistische groep gelieerd aan Dissent! Hij volde voor de bijeenkomst in Nottingham ook een trainingsweekend in Glasgow in februari en een kamp in Lanarkshire in april. In dit kamp was een undercoverjournalist van
The Times actief. Aangezien deze krant en de Sunday Times door dezelfde firma worden uitgegeven gaat het hier waarschijnlijk om één en dezelfde persoon.

Ook nu wordt de identiteit onthuld van een tweetal organisatoren en wel dezelfde als in het reeds genoemde artikel van The Times.

Overig nieuws rond de G8 top betreft de aanleg van een compleet hekwerk rond het hotelcomplex in Gleneagles waar de top plaatsvindt. Bijna 8 kilometer wordt er momenteel geplaatst en dat kost een slordige 1 miljoen pond!

Het dagblad The Scotsman meldt voorts dat er een politiestaking dreigt tijdens de G8-top. Het betreft hier uiteraard een centenkwestie, maar de timing van de staking is natuurlijk uitstekend!

Ook zijn er plannen voor een muziekfestival op 6 juli wanneer de Make Poverty History-mars plaatsvindt. Men gaat er van uit dat aan deze mars zo’n 200.000 mensen zullen deelnemen.

Via Indymedia zijn er audio-opnamen beschikbaar van een korte film genaamd "Why Close The G8?". Indymedia Engeland zal met een flinke ploeg naar Schotland afreizen voor de verzorging van onafhankelijke verslaggeving tijdens de G8.

Tot slot zei er op gewezen dat op Globalnfo een nieuwsbericht is verschenen met ondermeer informatie over gezamenlijke reizen vanuit Nederland en België naar de G8-top.


Powered by Greymatter