Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/27/2005: "Italië: heksenjacht op anarchisten duurt voor"

De laatste twee weken werden in Italië tijdens grootscheepse gecoördineerde politieacties opnieuw tientallen anarchisten aangehouden en bijna tweehonderd huiszoekingen verricht.
fai (12k image)
Verklaring van de FAI

Telkens wordt het beruchte artikel 270bis (“subversieve associatie met terroristische doelstelling”) boven gehaald. Daarmee zet de Staat zijn aanval voort tegen een deel van de anarchistische beweging in Italië dat al jaren actief verzet pleegt tegen de structuren en individuen van de macht.
Klik op meer!

Op 11 mei werd Francesco Goia in Barcelona aangehouden; hij was sinds vorig jaar op de vlucht en werd gezocht in het kader van het COR-onderzoek (Zie vorig bericht).
Het proces tegen de 11 beschuldigden in deze zaak werd verdaagd tot 5 december 2005, zo werd beslist op de inleidende hoorzitting op 23 mei. (Dezelfde dag werd de laatste nog voor deze zaak in de gevangenis zittende kameraad, Alessio, onder huisarrest geplaatst.)

Op 12 mei werden in de provincie Lecce, tijdens de operatie “Nottetempo”, 16 huiszoekingen verricht, tegen 13 personen werd een onderzoek ingesteld, en 5 personen werden gearresteerd (3 zitten nog in de gevangenis : Saverio Pellegrino, Salvatore Signore en Cristian Paladini; de 2 anderen, Marina en Annalisa kregen huisarrest opgelegd). Hen worden verschillende aanslagen in de schoenen geschoven: aanzetten tot verschillende opstanden in het Regina Pacis (tijdelijke verblijfscentrum voor immigranten), een brandaanslag op het huis van Cesare Lo Deserto (voormalig directeur van het centrum), sabotageacties tegen banken die het geld beheren van de stichting Regina Pacis, een aanslag tegen de belangrijkste kerk van Lecce, beschadigingen van Benetton winkels (verantwoordelijk voor de uitbuiting en verjaging van de Mapuche in Argentinië), sabotage van verschillende Esso tankstations (betrokken bij de oorlog in Irak).
(Zie vorig bericht)

Op 19 mei begint de operatie "Fraria" met meer dan 50 huiszoekingen, vooral in Sardinië, maar ook in Rome, Foggia, Genua en Viterbo. Tegen 3 personen wordt een onderzoek geopend wegens “subversieve propaganda en apologie” (art. 272), tegen 16 personen wegens medeplichtigheid aan misdrijven, en 7 kameraden (Carlo, Luca, Vinico, Roberto, Caterina, Licia et Paolo ) worden onmiddellijk aangehouden en onder huisarrest geplaatst wegens “subversieve vereniging” (art. 270bis). De laatsten behoren tot het autonome antiautoritaire centrum Fraria, in Cagliari. Drie van hen werden tijdens de arrestatiegolf in juni vorig jaar al eens aangehouden en het centrum werd toen op bevel van de gouverneur voor drie maanden gesloten. Ook werden er in het gebouw al verscheidene malen microfoons en microcamera’s gevonden. Het centrum Fraria zou, volgens het gerecht en de politiediensten, een dekmantel zijn voor « duistere en illegale praktijken te omschrijven als subversieve vereniging », het zou een “subversieve structuur, georganiseerd volgens de typische schema’s van de anarcho-insurectionalistische sfeer » zijn. De concrete feiten die hen ten laste worden gesteld, zijn een bompakket aan de kazerne van de carabinieri van Stampace op 2 oktober 2003 en de brandaanslag op de verkiezingszetel van Forza Italia (regeringspartij van Berlusconi) in Cagliari op 12 juni 2004 tijdens de Europese en regionale verkiezingen.

24 mei, Turijn, 10 huiszoekingen: 9 in de woningen van kameraden actief in de solidariteit met immigranten in Turijn (in het detentiecentrum van deze stad brak kort geleden nog een revolte uit), en één in het documentatiecentrum “Porfido”.

Gisteren, 26 mei, vonden dan twee politieoperaties plaats en werden zomaar eventjes 110 huiszoekingen en 10 aanhoudingen verricht.
De eerste operatie gaat uit van de procureur van Bologna, Enrico Di Nicola, en betreft het onderzoek naar de Informele Anarchistische Federatie (FAI). Over heel Italië (Bologna, Modena, Macerata, Firenze, Pistoia, Teramo, Chieti, Turijn, Como) vonden 84 huiszoekingen plaats en 7 kameraden werden gearresteerd: Lucia Rippa, Mattia Bertoni, Elsa Caroli, Teo Tavernese van Bologna, Marco Foresto van Rome, Danilo Cremonese en Valentina Speziale van Pescara). In totaal werden 21 personen in beschuldiging gesteld voor "subversieve vereniging met terroristische doelstelling”, vooral uit Bologna maar ook uit Urbino, Pistoia, Rome, Viterbo en Pescara. De 7 gearresteerden worden concreet beschuldigd deel uit te maken van “Cooperativa artigiana fuoco e affini”, dat verschillende aanslagen heeft opgeëist sinds 2001 (en nadien is opgegaan in de FAI).

Zij worden ook beschuldigd van “subversieve propaganda”, door de verspreiding via het web en via de nieuwsbrief van de berichten van het Croce Nera Anarchica (Anarchist Black Cross van Italië). Ook de website, mailinglist en mailadres van het Croce Nera Anarchica werden afgesloten. Daarenboven worden drie van hen concreet ervan beschuldigd de auteurs te zijn van de aanslagen van de “Cooperativa...”, en twee van een poging tot bankoverval op 19 december 2001 op de Banca agricola mantovana in Bologna.

De tweede operatie gaat uit van de procureur van Rome, Salvatore Vitello, en betreft drie acties: een aanslag tegen het gerechtsgebouw van Viterbo op 19 januari 2004, een poging tot aanslag tegen een reďntegratiedienst van het ministerie van Justitie op 23 oktober 2003 eveneens in Viterbo, en de vernieling van een McDonalds na een betoging op 13 februari 1999. Er worden 26 huiszoekingen verricht (Turijn, Latina, Napels, Trieste, Caserta, Florence et Verona) en 5 arrestaties: Stefano en Massimo Leonardi uit Viterbo, Danilo Cremonese, Claudia Cospito en Valentina Speziale uit Pescara (Danilo en Valentino zijn dus ook betrokken in het onderzoek van Bologna). Alle vijf worden ze beschuldigd van “subversieve vereniging in een gewapende organisatie”, allen als mededaders van de aanslag tegen het gerechtsgebouw, vier van hen tegen de dienst van het ministerie van Justitie en enkel Massimo voor de vernieling van de McDonalds.

Het hoeft niet gezegd te worden dat er in de Italiaanse pers uitgebreid aandacht wordt besteed aan deze nieuwe golf van repressie tegen de anarchisten. Zelfs de minister van Binnenlandse Zaken van Italië vond het nodig een verklaring af te leggen, hij sprak van een “een zware slag (is) voor de gevaarlijkste terroristische organisatie in Italië, die de economische en sociale orde van de Staat trachtte omver te werpen”. Uiteraard moet veel met een korrel zout worden genomen, en is het wachten op meer verduidelijkingen en verklaringen van onze kameraden in Italië. In ieder geval is het duidelijk dat opnieuw uitermate dubieuze strafwetartikelen als artikel 270bis ("subversieve vereniging”), het artikel over “subversieve propaganda” (sic), etc. worden gebruikt om politieke tegenstanders van het heersende systeem te treffen: het laat de macht toe tientallen mensen in de gevangenis op te sluiten of anderzijds de vrijheid te ontnemen en grootschalige onderzoeken te voeren tegen honderden anderen op basis van zeer beperkte of geen concrete bewijskracht.
Meer info ongetwijfeld later.

Hier volgen nog de adressen van de gevangenen:

Danilo Cremonese en Valentina Speziale
C/o Casa Circondariale
via San Donato 2
65129 Pescara

Stefano del Moro, Marco Bisesti en Massimo Leopardi
C/o Casa Circondariale Regina Coeli
via della Lungara 29
00165 Roma

Lucia Rippa
C/o Casa Circondariale
viale L. Settembrini 8
42100 Reggio Emilia

Elsa Caroli
C/o Casa Circondariale
via della Rocca 6
47100 Forlě

Claudia Cospito
C/o Casa Circondariale
contrada Ceppaia 1
64100 Teramo

Mattia Bretoni
C/o Casa Circondariale
strada delle Novate 65
29100 Piacenza

Tirteo Tavernese
Carcere di Palmi
Via Trodio, 8
89015 Palmi (RC)

Francesco Gioia zit nog in de Soto del Real gevangenis in Madrid:
Carretera comarcal 611
Km 37,6 Soto del Real
28770
Madrid
Spanje

Salvatore Signore, Saverio Pellegrino, Cristian Paladini
Casa Circondariale
Borgo S. Nicola, 119
73100 Lecce (LE)

Sinds de operatie ‘Cervantes’ van vorig jaar zitten nog steeds vast :
David Santini
CC Le Vallette
via Pianezza 300
10151 Torino

Marco Ferruzzi
CC Poggioreale
via Nuova Poggioreale 170
80143 Napoli

Sergio Maria Stefani
casa circondariale di Palmi
via Trodio n°8
89015 Palmi (Reggio Calabria)

Bericht van Anarchist Black Cross Gent


Powered by Greymatter