Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 





 

 

05/21/2005: "Identificatieplicht leidt tot inperking demonstratierecht"

Zoals viel te verwachten wordt de identificatieplicht regelmatig tegen actievoerders ingezet met geen ander doel om de actie te verijdelen dan wel te doen beŽindigen.
DenHaag1005005 (10k image)
Actie in Den Haag tegen luchtvervuiling waarbij naar ID werd gevraagd

Twee recente voorbeelden geven aan de het vragen om ID tot het standaardrepertoire van de politie bij acties lijkt te gaan horen! Dit terwijl van strafbare feiten uiteraard geen enkele sprake is, een voorwaarde op grond waarvan de politie volgens de wet naar legitimatie mag vragen.
Klik op meer!

Bij de demonstratie tegen de Nederlandse Volksunie (NVU) in Arnhem op 14 mei j.l. werden enige tientallen demonstranten reeds op het treinstation naar hun identificatie gevraagd. Ze verdwenen vervolgens linea recta in de arrestantenbus toen bleek dat zij hier niet aan wilden of konden voldoen. Zie hiervoor dit verslag op Indymedia.

Een zoniet absurder voorval vond vier dagen daarvoor in Den Haag plaats. Daar hielden zo'n 15 mensen rond het Haags Milieucentrum (HMC) een folderactie op een plek waar de luchtvervuiling van de stad het sterkst is, namelijk de hoek van de Lutherse Burgwal en de Prinsegracht.

Een eenheid van een achttal ME-ers van het parate peleton hield een aantal mensen die ter plekke aanwezig waren staande. Hen werd gevraagd of er een vergunning voor deze actie overlegd kon worden. Dat kon het HMC niet omdat voor deze folderactie geen vergunning is vereist. De politie hield staande dat dit wel zo was waarop een dispuut ontstond tussen een tweetal ME-ers en met name Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij die op de actie afgekomen was. Hij identificeerde zich als raadslid en stelde dat voor deze actie geen vergunning noodzakelijk is.

De ME-ers bleken niet gediend van zijn repliek waardoor er een geirriteerde situatie onstond. Daarna werd een aantal aanwezigen waaronder Wijsmuller, Frans van der Steen, directeur van het Haags Milieucentrum en Frank Willems gevraagd zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Wie dat niet kon werd in hechtenis genomen. Joris Wijsmuller antwoordde dat hij bereid was mee naar het bureau te gaan, van der Steen kon geen geldig identiteitsbewijs tonen en Willems vroeg aan de agent die hem aansprak of deze zich eerst kon legitimeren.

Die vraag wekte kennelijk de woede van de agenten op waarop hij hardhandig tegen een inmiddels gearriveerde arrestatiebusje werd geslingerd. Hij bood daarop verzet tegen zijn arrestatie. Ook Wijsmuller werd hardhandig aangepakt terwijl hij had aangegeven uit zichzelf rustig mee te zullen gaan. De ruwe behandeling wekte zijn woede op en hij verzette zich tegen zijn arrestatie door te roepen hem los te laten waarbij hij in laatste instantie enige krachttermen bezigde. Van der Steen werd ook gesommeerd in het arrestatiebusje te stappen wat hij deed.

De drie arrestanten werden vervolgen afgevoerd naar het Bureau Jan Hendrikstraat, van elkaar gescheiden, moesten al hun spullen afgeven en werden uren in een cel van nog geen twee bij twee meter opgesloten in afwachting van hun verhoor. Elk contact met de buitenwereld werd hen ontzegd. Dhr. Van der Steen mocht een keer met zijn kinderen die thuis op hem wachten bellen. Een tweede keer om oppas te kunnen regelen werd hem ontzegd. Op regelmatige vragen hoe lang deze hechtenis nog zou duren werd meestal geen antwoord gegeven behalve dat dit uiterlijk zes uur kon duren.
Het volledige verhaal lees je hier.

De Haagse Stadspartij heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek te laten verrichten door het bureau Jansen & Janssen over hoe vaak de politie het grondrecht van demonstratie heeft aangetast de laatse jaren. Lees hier meer daarover.

1 Reactie


Het ziet er naar uit dat ze vooral in Den Haag die identificatieplicht op deze manier weten uit te buiten. Tot nu toe. Het is niet iets waar we ons over zouden moeten verbazen en dat ongetwijfeld elders in Nederland ook toegepast zal worden (Arnhem dus ook al bijvoorbeeld).
Hebben we nu echt zitten pitten toen dit doorgedrukt werd? Of dacht iedereen dat het alleen tegen zogenaamde illegalen gebruikt zou worden? Welkom in de werkelijke wereld!

zei: Murph the Surph op 22/05/2005 om: 01:33u


Powered by Greymatter