Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/16/2005: "Opnieuw repressie tegen anarchisten in Italië"

DE GRENS VAN DE DEMOCRATIE: VERMOORDE IMMIGRANTEN, GEVANGEN REBELLEN.

Donderdag 12 mei 2005 werden vijf anarchisten uit Lecce in Italië gearresteerd in het kader van de eindeloze zoektocht naar “subversieve organisatie met terrorisme als doel” (artikel 270 bis) waarbij huizen en anarchistische plaatsen in half Italië werden doorzocht. Het gekraakte Il Capolinea werd gesloten en verzegeld voor verder onderzoek. Het werd onze kameraden die gekend waren voor hun voortdurend en compromisloos verzet tegen de kampen die in de tongval van de Staat “tijdelijk opvangcentrum” wordt genoemd, zeer lastig gemaakt. Op het moment dat de brutaliteit van de het asielcentrum van Lecce zo duidelijk naar buiten is gekomen, is hun chef don Cesare Lodeserto gearresteerd en wordt hij beschuldigd van geweld in de private sfeer en van kidnapping. Op het moment dat vele opgesloten immigranten zijn beginnen rebelleren met moed en vastberadenheid, zijn de stemmen van zij die de verantwoordelijken van het systeem van concentratiekampen ontmaskerden het zwijgen opgelegd. Onze kameraden zijn beschuldigd van een reeks aanvallen tegen de eigendom van de managers en financiers van het asielcentrum in Lecce, van sabotageacties tegen Esso en van acties gericht tegen Benetton. Wij weten niet of ze schuldig of onschuldig zijn, en het interesseert ons ook niet. Wat wij als rechtvaardig beschouwen zoeken we niet tussen de lijnen van de codes van de Staat. Zijn ze onschuldig, dan hebben ze onze solidariteit. Zijn ze schuldig, dan hebben ze onze solidariteit nog meer.

Klik op meer !!

Met vastberadenheid antwoorden op zij die vrouwen en mannen wiens enige fout het is arm te zijn en niet de juiste papieren te hebben, een kleine rekening presenteren aan zij die zich verrijken met de genocide van de Iraakse bevolking (zoals Esso) of met de deportatie van de Mapuche (zoals Benetton), zijn praktijken die wij absoluut delen. Van de bombardementen tot het asielcentrum, van de banken tot de multinational, zijn de vijanden van de uitgebuitenen niet overal dezelfden?

Terwijl onze kameraden gearresteerd worden, slaagt de politie van Turijn er in één dag in om een nomadenveld te ontruimen, koelbloedig een Senegalese te vermoorden aan een controlepost en de dood van nog een immigrant te veroorzaken die wilde ontkomen. Genoeg gehad? Al wekenlang zijn de gedetineerden van Via Corelli in Milaan in hongerstaking, protesteren ze op het dak, schreeuwen ze hun verlangen naar vrijheid uit. Ondertussen worden honderden vluchtelingen geïnterneerd in het ‘verwelkomingscentra’ vanwaaruit ze ten allen prijze willen ontsnappen. Wij horen hun schreeuwen vanuit de ruïnes van deze verwoeste wereld. We kunnen doen alsof we ze niet horen. We kunnen hypocriet de gewapende strijd tegen het nazi-fascisme vieren zonder op te merken dat het kamp niet iets uit het verleden is, maar iets van het heden. We kunnen ons verstoppen achter het respect voor de wet – en in naam van diezelfde wet wordt er gemoord en gebombardeerd, dezelfde wet die dagelijks voor miljoenen verdoemden op deze aarde wordt opgeschort. Of we kunnen beslissen om het hoofd op te heffen, om in onszelf te vinden wat rechtvaardig is, om onze harten en armen te wapenen. We kunnen ons verstoppen, of we kunnen aanvallen.

De beste manier om solidair te zijn met de anarchisten van Lecce lijkt ons het verderzetten van de strijd voor de sluiting van het kamp, de strijd om de machine van de uitwijzingen te verstoren. Voor een wereld zonder grenzen.

VRIJHEID VOOR SALVATORE, SAVERIO, CHRISTIAN, MARINA, ANNALISA!
VUUR VOOR DE KAMPEN, VRIJHEID VOOR IEDEREEN

Anarchisten op vrije voeten.

Salvatore, Saverio en Christian zijn opgesloten in de Casa Circondariale Borgo San Nicola.
Marina en Annalisa zijn thuis (onder huisarrest).

Adressen:
Salvatore Signore
Saverio Pellegrino
Christian Paladini

Casa Circonariale
Borgo San Nicola
73100 Lecce

Financiële steun :
Op postrekeningnummer c.c.p. 5639134 5 bestemd voor Marina Ferrari.


Vertaling: ABC-Antwerpen
abc.antwerpen@gmail.com
PB 60 - 2018 Antwerpen 6
Reknr. 000 3244460 04

(Bron: IndyMedia.nl


Powered by Greymatter