Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/03/2005: "Pinksterlanddagen 2005: Greenpeaceoprichter Paul Watson komt!"

Paul Watson komt spreken op de Pinksterlandagen om verslag te doen van zijn laatste actie tegen de recente zeehondenslachting in Canada.
Paul-Watson---Lisa---Ken---_jpg (21k image)
Hij is een Canadese natuurbeschermer en milieuactivist die internationaal bekend staat om zijn resolute benadering met betrekking tot de bescherming van de oceanen. In 1975 was hij de eerste mens die zijn lichaam tussen een harpoen en een walvis wierp, een daad waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Klik op meer!

In 1968, als zeeman bij de Noorse koopvaardij, ontstond zijn passie voor het leven in zee en leerde hij de gevaren van de wereldzeeŽn kennen.
In het begin van de jaren '70 werkte Watson bij de Canadese kustwacht. Van die tijd dateren zijn ideeŽn om maatregelen (direct ingrijpen) en instrumenten (rubberboten) voor het redden van mensen op zee, over te nemen voor de bescherming van het dierenleven in zee. In 1971 organiseerde Paul Watson met de actiegroep 'Don't make a wave committee' een expeditie tegen het testen van kernwapens. Watson diende tijdens die reis als eerste officier op het schip dat genaamd was 'MV Greenpeace'. In 1972 richtte hij met enkele andere activisten van die beroemde expeditie een nieuwe organisatie op, the Greenpeace Foundation.
Tussen 1972 en 1977 was Watson eerste officier op alle reizen van Greenpeace ter bescherming van walvissen en lanceerde hij het plan om rubberboten te gebruiken om walvissen tegen de harpoenen te beschermen.
Tijdens een confrontatie met een Russische walvisvaarder in 1975, doemde een geharpoeneerde en stervende potvis op, rakelings langs de rubberboot waarmee Paul Watson en zijn medeactivisten vergeefs hadden geprobeerd de walvis tegen de jagers te beschermen. Watson zag hoe het magnifieke zeewezen weloverwogen zijn lichaam van de rubberboot wegdraaide - zo de levens van de activisten sparend - onder de golven verdween en stierf.
In 1975 leidde Paul Watson de eerste Greenpeace expeditie ter bescherming van zeehonden op het ijs van Newfoundland in Canada en in de daarop volgende jaren wist hij de zeehondenjacht tot internationale zorg te maken. Helaas werd tijdens deze expedities duidelijk dat er een groeiend verschil van mening bestond over campagnetactieken tussen Watson en andere Greenpeace leiders. Na een actie waarbij hij een zeehond redde door de knuppel van een zeehondenjager af te pakken en in het water te gooien, werd Paul Watson zelfs beticht van "gewelddadigheid".
In 1977 verliet Watson Greenpeace, omdat de organisatie te bureaucratisch werd en afbreuk deed aan haar oorspronkelijke doelstellingen. In datzelfde jaar richtte hij Sea Shepherd op, met als doel door directe acties naleving af te dwingen van de bepalingen die het leven in zee moeten beschermen.
Paul Watson is nooit teruggekomen op zijn mening dat, zolang mensen geen letsel wordt toegebracht, het buiten werking stellen van werktuigen die het leven in zee doden, een geoorloofde tactiek is bij de bescherming van bedreigde dieren: "De meest effectieve manier om walvissen te beschermen is de schepen die ze doden tot zinken te brengen."
Met Sea Shepherd verwierf Watson in 1979 internationale bekendheid door de beruchte walvisjager Sierra een halt toe te roepen. De Sierra lapte alle internationale bepalingen aangaande walvisvaart aan haar laars en doodde meer dan 25.000 walvissen. Het schip werd door Sea Shepherd opgespoord en de haven in gejaagd. Toen de bemanning was vertrokken werd het schip door Watson tweemaal in volle vaart geramd en uitgeschakeld. Enkele maanden later, nadat de reparaties waren voltooid en het schip de walvisjacht zou te hervatten, werd het in de haven van Lissabon tot zinken gebracht.
Paul Watson ziet het beschermen van de oceanen als zijn levenstaak en hij komt zijn belofte uit 1975 nog altijd met grote gedrevenheid na. Met zijn bemanning van vrijwilligers maakt hij de wereld bewust, neemt hij het op voor de weerlozen in zee en vecht hij voor behoud van de oceanen.
Paul Watson is naast een gedreven activist tevens auteur van onder meer de volgende boeken: 'Cry Wolf', 'Sea Shepherd: My Fight for Whales and Seals', 'Shepherds of the Sea', 'Earth Force' en 'Ocean Warrioren hij is columnist in Ocean Realm Magazine'.
Ook is hij een veel gevraagd spreker en doceert hij sinds 1990 als hoogleraar in de ecologie aan universiteiten in de Verenigde Staten.
Een recent radio-interview met hem over de zeehondenslachting vind je hier.


Powered by Greymatter