Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/24/2005: "Volksopstand in Ecuador"

De Ecuadoraanse president Gutiťrrez, volgens de beproefde regels van freedumb en libbedy gekozen, is met de staart tussen de benen naar BraziliŽ gevlucht.
E8910 (19k image)
Anarchistenteken op een legertruck

Hier is een grote massamobilisatie aan te pas gekomen, die we niet uitgebreid opgedist krijgen als televisierevolutie.
Klik op meer!


Dit omdat de CIA in dit geval andere ideeŽn over het land heeft dan de mensen die in beeld gebracht zouden moeten worden. (In tegenstelling tot ServiŽ, GeorgiŽ, OekraÔne, Kyrgyzstan, ...)

Een dergelijke revolutie komt niet uit de lucht vallen. Het organisatiemodel in Ecuador verloopt tot nu toe zoals in ArgentiniŽ: buurtraden (asambleas barriales) die op micro-regionaal niveau de
organisatievorm zijn.

De foto laat zien dat bij de Ecuadoraanse revolutie anarchisten zich roeren.

(We komen er uitgebreid op terug).

2 Reacties


Dat werd tijd, nu moet het nog overslaan naar de VS.

zei: Farshad Bashir op 30/04/2005 om: 09:57u

In april (2005) is, na een volksopstand in Quito, president Gutierrez afgezet, waarna de vice-president Palacio (!) tot nieuwe president werd beŽdigd, maar de volksopstand, zoals bij voorgaande presidentwisselingen, kwam niet tot een eind, maar intensiveerde zichzelf juist. De inwoners van Quito, bijgestaan door indianen uit de bergen hebben bezit genomen van de straten en enkele regeringsgebouwen. Het hoofd van de politie heeft zijn ontslag ingediend, omdat het volk alleen nog te stoppen is met een bloedbad. ĎQue se vayan todos!í (laat ze allemaal ophoepelen!) is de leus die door de straten van Quito echoot. De nieuwe president Palacio roept van alle daken dat hij geen politicus is, maar een simpele dokter, die toevallig president is geworden en de enige hoop is voor Equador, maar zijn woorden worden overstemd door spreekkoren. Het volk van Equador is tot de conclusie gekomen, dat politici zichzelf dienen verwarren met het dienen van het land/volk. Was bij vorige volksopstanden slechts de wisseling van de wacht (president) genoeg, nu neemt men geen genoeg meer met een wisseling, die niet leiden tot veranderingen of hervormingen en al helemaal niet tot verbeteringen van het volk. Hier dient zich, een van de eerste keren in het huidige tijdperk, een mensenmassa aan, op deze schaal, die samen oplopen en roepen dat ze niet meer besodemieterd willen worden (en niet door de CIA georganiseerd) door politici, een tafereel, die mijns inziens, in de eenentwintigste eeuw nog vele navolgingen gaat krijgen. Dan wordt het tijd voor alternatieven! Een maatschappij door en voor de mensen, zonder uitbuiting (alternatief: mutualiteit), zonder dwang van bovenaf, dat een anachronisme zal blijken en op het kerkhof van de voorbije tijden begraven zal worden als eens korte metten werd gemaakt met de banalites (de herendiensten). Dit alles op zich is een onvermijdelijk proces in de evolutie van de menselijke geschiedenis, die moet leiden tot een wereld, waar geen mens een ander zal overheersen of uitbuiten. Uiteraard een zeer langzaam proces en bovendien zeer tegengewerkt door politici en de haveís, die persoonlijk geen afstand willen doen van hun huidige rollen van het Ď (ver)dienení (aan) van de mensen.

zei: kO nOrderisk op 30/04/2005 om: 21:50u


Powered by Greymatter