Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/21/2005: "Fré Boerema is 90 jaar geworden!"

Eén van de laatst in leven zijnde anarchisten in ons land die reeds voor de Tweede Wereldoorlog actief was, Fré Boerema, viert vandaag zijn 90-ste verjaardag.
FreBoerema&Matty (35k image)
Matty en Fré Boerema tijdens de Pinksterlanddagen 2004
Helaas wordt deze feestelijke dag geheel overschaduwd door het ziekbed van zijn vriendin Matty, die er ernstig aan toe is.
Klik op meer!

De altijd goed geluimde Fré Boerema is afkomstig uit een anarchistisch nest uit de stad Groningen. Zijn vader Simon was er actief in de Vrije Socialistische Vereniging die plaatselijk erg actief was en de drijvende kracht was achter het anarchistisch weekblad De Arbeider.

Zoals gebruikelijk in dergelijke gezinnen weigerde Fré zijn militaire dienstplicht waar hij tien maanden voor in de gevangenis zat. Nadien had hij een fietsenwinkel en was rijwielreparateur zoals dat toen heette

Zijn grote liefde was echter het toneel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij een eigen amateur revuegezelschap, het Grono-Cabaret genaamd met humor, zang, dans en muziek. Hun eerste programma dat in februari '41 in premiere ging, heette provocerend "Ik hou van Holland". Het bevatte ondermeer een gewaagde grap van Fré waarin hij de bedoelingen van de Duitsers flink hekelde. De grap was een daverend succes maar het publiek hield zijn hart vast voor zijn arrestatie, hetgeen niet gebeurde. Wel dook hij onder, aangezien weldra bleek dat de Duitsers het nadien op hem gemunt hadden.

Na de oorlog was hij actief in de anarchistische toneelvereniging van Groningen, Nut en Genoegen genaamd, waar hij diverse hoofdrollen vervulde. Bekend werd hij echter met zijn klassieke poppenkast van Jan Klaasen en Katrijn, waar hij ook op de Pinksterlanddagen vanaf de oorlog mee optrad tot in de jaren tachtig.

Zijn leven lang is hij betrokken geweest bij het anarchistisch terrein in Appelscha, uitgezonderd uiteraard de periode in de jaren vijftig en zestig dat hij naar Australië emigreerde. Met de Pinksterlanddagen speelde hij altijd in de toneelstukken die tot de jaren zeventig werden opgevoerd.

Ook is Fré de laatste declamator van de beweging, de kunst van het voordragen van gedichten en poëtische teksten. Op de Pinksterlanddagen van 2003 bij het zeventig jarig bestaan van het terrein gaf hij voor het laatst een optreden ten beste. Bijna alle teksten kende hij nog uit zijn hoofd. Daaronder bevond zich ook De Daad van Adama van Scheltema.

De daad
C. S. Adama van Scheltema

Wie is het die de zwarte voren
In golvend goud verandren doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt -?
Dat zijn de paarden en de ploegers,
Dat zijn de zweeters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad -
Dat is de daad!

Wie graaft de glinsterende kolen,
Wie schept het schitterende zout,
Wie haalt uit diepe duistre holen
Het gele glanzend zachte goud -?
Dat zijn die in het donker graven,
Dat zijn de sloovers en de slaven,
Dat is de zwarte kameraad -
Dat is de daad!

Wie zijn het die de wereld tooien
Met hunne wapperende vlag,
Die roode bloesems om zich strooien
Gelijk een eeuw'gen lentedag -?
Dat zijn de werkers en de wakers,
Dat zijn de sterken en de stakers,
Dat zijn de mannen van de straat -
Dat is de daad!

En wie die hunne vaandels vlechten
Tot éénen rozerooden band,
Die voor een nieuwe wereld vechten
En sterven voor 't beloofde land -?
Dat zijn de muiters en de makkers,
Dat zijn de taaie rooie rakkers,
Dat zijn de sloopers van den staat -
Dat is de daad!

En uitgerekend op zijn 90-ste verjaardag is Fré in mineur omdat vriendin Matty opnieuw ernstig ziek is geworden. Stuur ze een kaartje om ze op te beuren. Hun adres:
Bellingeweer 17
9951 AM Winsum


Powered by Greymatter