Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/16/2005: "Toekenning subsidie aan Eurodusnie roept toorn VVD op"

Voormalig anarchistisch collectief Eurodusnie heeft 40.000 euro subsidie toegekend gekregen van de Referendumcommissie die actief is rond het Europees referendum dat gehouden wordt om al dan niet tot een Europese Grondwet te komen.
eubanner (68k image)
De Commissie had 1 miljoen euro aan subsidies te verdelen. Eurodusnie kreeg haar aanvraag gehonoreerd voor de organisatie van een landelijke manifestatie tegen de grondwet.
Klik op meer!
Update 17 april

Eurodusnie die de aanvraag had ingediend namens Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg gaat op 28 mei de manifestatie organiseren. Daarnaast gaat het collectief gratis ansichtkaarten en programmaboekjes met kritiek op de Europese grondwet verspreiden in bijvoorbeeld horecagelegenheden en openbare bibliotheken. Eurodusnie wijst de Europese Unie af en noemt die "een kapitalistische constructie die enkel de belangen van de economische en politieke elites dient".

De toekenning van de subsidie leidde tot een boze reactie bij het Tweede Kamerlid voor de VVD Hans van Baalen. Deze sprak over een ‘grove fout’ en kondigde aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Europese Zaken om opheldering te vragen.

"De commissie moet haar huiswerk overdoen, want er is alleen naar de projectvoorstellen gekeken en niet naar wie er achter zitten", zei Van Baalen vrijdag. Volgens hem tast de actiegroep, onder meer bekend van het gooien van taarten naar toenmalig eurocommissaris Bolkestein, minister Zalm van Financiën en Pim Fortuyn, de rechtsstaat aan.

“We geven toch ook geen subsidie aan de Hells Angels of aan Lonsdale-jongeren voor een clubhuis", stelt het Kamerlid. Hij vindt dat de Referendumcommissie informatie moet inwinnen bij de gemeente Leiden en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zodat ze haar besluit kan heroverwegen.

Ook de partijvoorzitter en fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn zijn 'zeer verontwaardigd' over de subsidie. "Dit is werkelijk de wereld op zijn kop, slecht gedrag wordt wederom beloond", aldus fractievoorzitter Van As. "Door simpel, even te 'google-en' op het internet stuit je al op voldoende informatie om zo'n stichting juist niet te honoreren." Partijvoorzitter Bert Snel: "Met zo'n fout verdient de referendumcommissie werkelijk haar brevet van onvermogen. De commissie heeft onzorgvuldig gehandeld en slechts gemeend een politiek correcte verdeling van subsidiegeld te maken vanuit de losse pols."

Voor de Lijst Pim Fortuyn is het volgens de fractie "dubbel pijnlijk dat de groep taartengooiers die Pim Fortuyn in 2002 besmeurden, wordt beloond met maar liefst 40.000 euro terwijl de partij zelf geen subsidie toegewezen kreeg voor de campagne tegen de Europese grondwet."

Update 17 april
Een lokale Leidse siteweet te melden dat ook het CDA vindt dat Eurodusnie geen subsidie had mogen krijgen. Daarmee keert een kamermeerderheid (CDA, VVD, LPF) zich nu tegen deze toekenning van financiële steun!


Powered by Greymatter