Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/15/2005: "Voorbereiding op G8 tijdens ‘Festival van Dissent’"

Van woensdag 6 tot 10 april kwamen meer dan driehonderd mensen uit Schotland en daarbuiten samen in het landelijke Lanarkshire tijdens het ‘Festival van Dissent’!
festivaldissent (32k image)
Ze kwamen bijeen om het verzet tijdens de G8 top voor te bereiden, om zichzelf verder bij te scholen en om betere manieren van leven en werken te bespreken en te ontwikkelen in hun lokale gemeenschappen. Tijdens de openbare bijeenkomst werden besluiten gezamenlijk en in consensus genomen.

Tegelijkertijd bereidde de politie zich voor op een gewelddadig ingrijpen op een nabij gelegen kamp in Carluke en gebruikte gemeenschapsgeld voor het laten vliegen van een helikopter over het festivalterrein.

In contrast hiermee richtte de bijeenkomst zich op een creatieve bestrijding van de problemen die de G8 veroorzaakt. De slotzitting van het ‘Festival van Dissent’ verklaarde: “De oorlog in Irak maakt eens te meer de bedrieglijkheid van de wereldleiders duidelijk. Het doel van de G8 is om de roof van ’s wereld meest machtigen te laten voortbestaan. Het is idioot om van de G8 te verwachten dat zij van ‘armoede geschiedenis maakt’ of klimaatveranderingen onderuit haalt. Dat is hetzelfde als het plaatsen van een vos tegenover een kip.”

De bijeenkomst werkte plannen uit voor een samenkomst in Schotland. “We nodigen anderen van Schotland tot de rest van de wereld uit om met ons de samenkomst voor te bereiden en met ons op te trekken tijdens de G8 top. We nodigen mensen uit om ons te helpen de G8 en haar beleid te bestrijden, en het meest belangrijk, om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse strijd om nieuwe werelden te creëren.”

De bijeenkomst discussieerde over praktische zaken rond accomodatie, voeding, en het bieden van ondersteuning aan duizenden activisten op een duurzame en milieuvriendelijke wijze. Verschillende actieplannen werden verder ontwikkeld, waarbij rekening werd gehouden met de diversiteit van de aanwezigen. Dit omhelst:
· Een dag van blokkades op 6 juli met als doel de G8 te isoleren
· Een volksgolftoernooi op 7 juli
· Een actiedag op 8 juli tegen de werkelijke oorzaken van klimaatverandering
· Een creatief festival voor de hele familie en gemeenschap en het werken aan volkstuinen en sociale centra.

Ook werd besloten om vluchtelingen en asielzoekers die in de toekomst aan bijeenkomsten willen deelnemen financieel te steunen om hiermee de strijd van vluchtelingen tegen vervolging in Engeland en in hun thuislanden een hart onder de riem te steken.

Tot zover de verklaring van Dissent.

Anarchisten hebben in Schotland een charme-offensief ingezet om de harten van de Schotten te winnen voor hun standpunten over de G8 top die komende zomer in Gleneagles plaatsvindt.
Aldus de New Scotsman, n.a.v. het ‘festival van Dissent’. Het Dissent-netwerk heeft om de ‘anti-anarchistische hysterie’ het hoofd te bieden waarin het beeld van gewelddadige activisten nogal de boventoon voert, het project Cre8 Summat ontwikkeld.

Dit project beoogt lokale gemeenschappen te ondersteunen, zoals dit ook in Savannah in Georgia gebeurde tijdens laatste G8 top. Dissent stelt dat de Amerikaanse projecten “ploegen van anarchisten zag die uitgerust met hamers en koevoeten huizen repareerden en schoonmaakten”.

De organisatoren van Cre8 willen iets soortgelijks: “We hebben de kracht, de kunde en de verbeelding in onze beweging om iets goeds neer te zetten en de wereld te bouwen die we ons wensen”. Gehoopt wordt dat dergelijke projecten mensen aantrekken die geen trek hebben in confronterende acties of passieve, massale demonstraties. Het brengt het anti G8 verzet van een abstract niveau naar het lokale. Voorwaarde is dat projecten direct met gemeenschappen verbonden moeten zijn die te lijden hebben van de globalisering.

Trouwens aan de ‘anti-anarchistische hysterie’ doet de New Scotsman inmiddels vrolijk mee. Het eerste artikel waarin dit gebeurde was het tendentieuze verslag
over de internationale bijeenkomst in Tübbingen met als kop: Anarchisten zetten chaos op de agenda voor de top. Daar zou het zijn gegaan over hoeveel rotzooi er getrapt zou kunnen worden tijdens de G8.
Lieden die het op anarchisten hebben voorzien, krijgen thans eveneens ruimte hun vooroordelen te spuien. Zo mag veiligheidsexpert David Capitanchik van de universiteit van Aberdeen zijn zorgen uitspreken over de Anti-Armoede Mars, die op 2 juli in Edinburgh staat gepland. Anarchistische groepen van het continent zouden dit als een kans zien om problemen te veroorzaken. Onzinnig aangezien elk bewijs hiervoor eenvoudigweg ontbreekt.

Het Schotse kamerlid voor de Conservatieven, Phil Gallie, krijgt vervolgens van de krant gelegenheid om anarchisten te beschuldigen van “bedriegelijke, oneerlijke en gevaarlijke activiteiten”. Ook deze boude uitspraak wordt verder niet gestaafd en dat geldt ook voor zijn opmerking-uit-de –losse-pols dat er 10.000 ‘hardcore-demonstranten’ naar Schotland komen die voor massale onrust zullen zorgen.

Een andere veiligheidsadviseur, Clive Fairweather, beweert dat een massief cordon rond Gleneagles onvoldoende zal zijn om te voorkomen dat activisten het hotel kunnen bereiken waar de top plaatsvindt. Dit als gevolg van het grote oppervlak van het terrein en het vele groen dat er aanwezig is.

Tot slot wordt er inmiddels gesproken over onderkomens in Edinburgh voor activisten die Schotland tijdens de G8 gaan bezoeken. Het stadion Meadowbank wordt genoemd als accommodatie voor duizenden actievoerders die geen gebruik zullen/kunnen maken van hotels e.d.. Voordeel van deze plek zijn de voorzieningen die in dit sportcomplex aanwezig zijn. Andere locaties zoals universiteiten zouden reeds door de politie zijn geclaimd.


Powered by Greymatter