Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/10/2005: "9 April Tilburg: Stop de ViviSICKtion"

Tilburg 9 april 2005 - Een groep van 250 tot 300 mensen uit diverse landen, waaronder Nederland, Duitsland, Engeland, Belgie, Italie, Frankrijk bevolkt de straten van Tilburg om te demonstreren tegen de proefdierhandelaar RC Hartelust BV. Het wordt een strijdbare en luidruchtige demonstratie die de inwoners van Tilburg en de eigenaren van het bedrijf niet snel zullen vergeten.
Klik op meer !!!

Omstreeks 13.00 uur wordt er verzameld bij het Centraal Station van Tilburg. De diverse groep mensen groeit snel aan tot een aantal van 250. Een groepje neo-nazis van de Nationale Alliantie, wordt de toegang tot de demonstratie geweigerd. Ze worden met klem verzocht om op te rotten... Een telefonische smeekbede wordt met hoongelach ontvangen. Laten we duidelijk zijn, de demonstratie van afgelopen zaterdag was een demonstratie die deel uitmaakt van een internationale strijd voor dierenbevrijding, deze strijd maakt deel uit van een totaalstrijd voor een wereld waar iedereen vrij kan zijn.

De demonstratie komt onder begeleiding van een geluidswagen en drumband Heisa in beweging. De straten worden tijdelijk overgenomen. Mensen roepen leuzen en de meegenomen 10.000 flyers vinden gretig aftrek. Veel Tilburgers komen uit hun huizen, duimen worden omhoog gestoken en er sluiten mensen aan. Onderweg worden dieruitbuitende winkels getrakteerd op een spontane reactie vanuit de demonstratie. Dit heeft tot gevolg dat mensen verschrikt hun uitbuitwinkels sluiten en tofu voor hun geld kiezen. Na een lange luidruchtige tocht komt de demonstratie aan bij de Kapelmeesterlaan. Het berijf, RC Hartelust BV, zit gevestigd op nummer 112b. De aanwezige politie heeft duidelijk moeite met de input van 300 mensen. De geplaatste hekken vliegen door de lucht. Er ontstaat wat geduw en getrek met de lokale dienders en de door Hartelust ingehuurde security. De organisatie laat middels de geluidswagen weten dat dit niet de bedoeling is... Toch vindt de politie het nodig om hun paarden nog even de benen te laten strekken. Een korte charge volgt. Na een kwartier heen en weer geroep keren de demonstranten terug naar het centrum van Tilburg. Tilburg Noord wordt achter gelaten in overpeinzing. De mensen die niet wisten wat er in hun wijk gebeurt zijn op de hoogte gesteld. Een kleine tiental mensen die het nodig vonden om Hartelust te steunen zijn aan het denken gezet. Het is tot een beheerst en strijdbaar einde gekomen.

Teruggekomen in het centrum wordt een Animal Rights Benefiet bezocht en wordt onder het genot van een maaltijd, stevige muziek en een infomarkt; gediscusieerd, plannen gemaakt en worden internationale contacten aangehaald. Het is duidelijk: de dierenrechtenbeweging in Nederland laat zich niet intimideren. Niet door de staat en niet door justitie. De strijd voor de rechten van dieren gaat door. Een nieuwe lichting mensen is bereid om de straat op te gaan en zijn/haar mening niet onder stoelen of banken te steken. Tot de volgende keer!

De organisatie van de demonstratie


Powered by Greymatter