Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/09/2005: "Bijeenkomst van ‘Anarchist People of Colour’ (VS)"

In het weekend van 25 – 27 maart vond in het Amerikaanse Richmond een regionale Conferentie plaats van de Anarchist People of Colour (APOC).
10209_apoc_march_2005_all_3 (21k image)
Deelnemers van de bijeenkomst bijeen

Het bijzondere van deze bijeenkomst (en andere van APOC) was dat deze alleen open stond voor gekleurde mensen, hetgeen evengoed een geweldige diversiteit aan mensen opleverde
Klik op meer!

De bijeenkomst kende een sterk gevoel van vertrouwdheid en verbondenheid tussen de deelnemers. Ashanti Alston opende de conferentie met een workshop over feminisme, kritische theorie, sexualiteit en relationele verhoudingen. Hij is een ex-lid van de Black Panther Partij en een voormalig politiek gevangene van het Black Liberation Army die veertien jaar in de cel doorbracht. Hij is thans regionaal coördinator van Critical Resistance, een organisatie voor de afschaffing van gevangenissen. Hij is tevens betrokken bij Estacion Libre, een organisatie die de band tussen gekleurde mensen in de VS en die in het bevrijde gebied van de Zapatistas in Mexico tracht te versterken. Ook is hij bestuurslid van het Instituut voor Anarchistische Studies.

Gediscussieerd werd er over de vraag wat anarchisme betekent, hetgeen uiteraard veel verschillende gezichtpunten opleverde. Een vrouw merkte op dat ze zich zo gemarginaliseerd voelt door de labels die mensen op haar plakken, dat ze weinig behoefte had er nog eentje bij te krijgen. Een gevoel dat op veel bijval kon rekenen.

Uit de inventarisatie van zaken waar de APOC conferentie zich mee bezig zou moeten houden, resulteerde een lange lijst van items, waaronder solidariteit met de strijd van inheemse volkeren, de relatie van gekleurde gemeenschappen met de politie, de eigen traditie met het anarchisme, grenzen en immigranten.

“We bevinden ons achter vijandelijke linies”, stelde Suncere Ali Shakur, een van oprichters van de zwarte basisorganisatie TRIBE. Hij is ook betrokken bij DC Mayday, een organisatie die zich in Washington bekommert om de rechten van dak- en thuislozen en huisvesting voor de armen.

Walidah Imarisha, een politieke dichteres en antimilitaristisch activiste behandelde samen met Diedra Cobb, een gewetensbezwaarde, het vraagstuk van het Amerikaanse leger dat haar soldaten vooral rekruteert in de gekleurde gemeenschappen. Ze haalde de voornaamste argumenten onderuit om in het leger dienst te nemen: geld om een studie te bekostigen, vergroten van kansen op betaalde arbeid en de mogelijkheid andere culturen en talen te leren kennen.
In de praktijk komt hier weinig van terecht: 80% slaagt er niet in om in aanmerking voor studiefondsen in aanmerking te komen, 90% verlaat het leger zonder relevante werkervaring, terwijl in oorlogsgebieden als Irak uiteraard niets terecht komt van het leren kennen van taal en cultuur.

Selina Musuta, een freelance journalist, bepleitte het belang van zelf-representatie: "If you don’t have the power to represent yourself, other people do and they don’t know your needs. If you can’t represent yourself, other people will fill that space and do it for you."

Voor de deelnemers werkt gekookt door een witte kookploeg.

Een uitgebreider verslag in het Engels (met foto’s) vind je hier

2 Reacties


Gekleurd racisme, daar wordt de wereld wel beter van!

zei: Grmph op 09/04/2005 om: 12:25u

Heremijntijd - wat een lulreactie. Als tegenwicht dan maar....

zei: André de Raaij op 13/04/2005 om: 12:22u


Powered by Greymatter