Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/12/2005: "Vluchtelingenbeleid verwordt tot soap"

Minister Verdonk (Vluchtelingenzaken) wil informatie over asielzoekers openbaar maken als deze de publiciteit zoeken op een voor de staat onaanvaardbare wijze. Het zou gaan om verdediging van het gevoerde beleid.
ActieWesterbork (22k image)
Actie in Westerbork
Uiteraard staat dit voornemen op gespannen voet met de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast geeft het aan dat het falend beleid nu zo ver is gevorderd dat de Minister zich genoodzaakt voelt eventueel asielzoekers publiekelijk te mangelen met alle gevaren van dien (bv. bij terugsturen naar land van herkomst)!
Klik op meer!

Vluchtelingenwerk stelt dat het voornemen van de Minister strafbaar is en suggereert dat asielzoekers liegen en bedriegen. De organisatie wijst er fijntjes op dat Verdonk zelf weigert de criteria openbaar te maken op grond waarvan uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning krijgen als het gaat om 'schrijnende gevallen'. Dat dit ondoorzichtige beleid tot willekeur leidt en vervolgens asielzoekers er toe brengt hun verhaal naar buiten te brengen is begrijpelijk.

Lees hier de brief die Vluchtelingenwerk naar Verdonk schreef.


Powered by Greymatter