Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/03/2005: "Manifestatie tegen Dekker matig bezocht"

Dat het brede verzet tegen Dekkers huurplannen op papier inmiddels indrukwekkend oogt, betekent vooralsnog niet dat mensen massaal de straat op gaan. Hooguit 300 mensen waren vanmiddag (3 maart) aanwezig op de manifestatie van de Woonbond op het Plein in Den Haag en trotseerden kou en sneeuw. Onder hen een aantal betrokkenen uit het Haags Anarchistisch Netwerk!
HaagseAnarchoos030305 (23k image)
Spandoek van het Haags Anarchistisch Netwerk
Een lange lijst sprekers voerde het woord waaronder alle fractievoorzitters van de linkse partijen.
Klik op meer!

Ondanks dat het debat over de huurplannen van Dekker is uitgesteld tot 8 maart, ging de aangekondigde manifestatie toch door. De huurplannen van Dekker zijn asociaal. De liberalisatie van de woningmarkt betekent bijvoorbeeld dat de huurprijsbescherming van 650.000 woningen wordt opgeheven. Drie maal raden waar dat op uitdraait. Hogere huren terwijl de betaalbaarheid van huurwoningen sowieso al jaren in het geding is vanwege de talloze forse huurverhogingen.

Het protest van huurders wordt inmiddels door een groot aantal maatschappelijke organisaties ondersteund. Vertegenwoordigers van de ouderenbonden, FNV Bondgenoten, de studentenvakbond LSVb voerden bij de manifestatie dan ook het woord. De ‘Arme kant van Nederland/Eva’ van de Raad van Kerken die de actie eveneens onderschrijft, hadden zich afgemeld. Opmerkelijk is dat één van de sprekers het word voerde namens een groep verontruste woningcorporaties die niets zien in de plannen van Dekker.

Vanafhetpodium030305 (26k image)
Vanaf het podium van Theaterstraat

Gerda Verburg werd als vice-voorzitter van de CDA-fractie uitgejouwd (gold in mindere mate voor D66) toen zij het standpunt van deze regeringspartij kwam toelichten. Zij sprak over nieuw te bouwen woningen waar in geïnvesteerd moet worden. Zeker maar de woningcoöperaties barsten van het geld door al die huurverhogingen en zijn al jaren laks wat betreft bouwplannen om de woningnood aan te pakken. Dat memoreerde ook Jan Marijnissen, verreweg de beste spreker van het drietal fractievoorzitters van de linkse partijen.
'
Volgens de Woonbond wil Dekker minimaal één op de vier huurders met een vrije markthuur opzadelen. Enkele maanden terug noemde zij dit het ‘liberaliseren’ van de huur. Sinds de Tweede Kamer haar te verstaan gaf daar niet van gediend te zijn, gebruikt zij het woord liberalisatie niet meer. Zij houdt echter wel onverkort vast aan haar plannen. Rampzalig is ook dat zij de huren wil koppelen aan de WOZ-waarde van woningen. De huurprijs heeft daardoor in de toekomst geen enkele relatie met de kwaliteit van de woning. Huren worden dan bepaald door de vrije markt. Door de enorme schaarste aan huurwoningen leidt dat gegarandeerd tot ongelukken.

Dekker duwt haar plannen koste wat kost door. De Woonbond heeft vernomen dat Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een contract wil sluiten met de minister waarin wordt vastgelegd dat de corporaties mee betalen aan de huursubsidie-uitgaven van het rijk, in ruil voor de vrijheid de huren extra te mogen optrekken. Onderdeel van dit contract is dan dat de minister de voorgenomen huurliberalisatie doorzet op het moment dat de woningcorporaties voor het jaar 2008 35.000 huurwoningen hebben gebouwd. Een taakstelling (voor drie jaar) die zo laag is dat de Woonbond zich ernstig zorgen maakt. Een dergelijk contract heeft tot gevolg dat regering en parlement in 2008 niet meer in vrijheid kunnen beslissen over het huurprijsbeleid en in feite buiten spel zijn gezet. Dekker heeft dan een contract afgesloten met Aedes waarmee zij het huurprijsbeleid voor jaren vastlegt.

1 Reactie


De Franse anarchisten hebben ook aandacht besteed een deze zaak: http://endehors.org/news/7276.shtml

zei: J.B. op 05/03/2005 om: 23:46u


Powered by Greymatter