Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/19/2005: "Vught stemt in met deportatiecentrum"

Met ruime meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad van het Brabantse Vught op 17 februari ingestemd met de komst van een deportatiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Alleen de partij Vught Samen Anders (VSA), waarin PvdA en GroenLinks samenwerken, en D'66 stemden tegen.
protest-vught_350 (19k image)
Demonstranten tijdens de raadsvergadering in Vught
Tijdens de raadsvergadering demonsdtreerden zo'n 350 mensen, waaronder anarchisten, tegen de komst van het deportatiecentrum, ook wel vertrekcentrum genoemd.
Klik op meer!


Het deportatiecentrum wordt gevestigd in de voormalige Isabellakazerne waar eerst de omstreden campus was ondergebracht voor minderjarige asielzoekers (AMA's), welk project dusdanig beroerd verliep dat het werd stopgezet. Het centrum kan maximaal 350 mensen herbergen en wordt reeds op 1 maart geopend. In de loop van maart/april worden de eerste asielzoekers verwacht. Het verblijf in het vertrekcentrum zou acht tot twaalf weken bedragen.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering was al duidelijk dat de raad zou instemmen met de komst van een centrum. Eerder al was het college reeds acoord met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Alleen oppositiepartijen VSA en D66, die eerder al tegengas gaven, probeerden opnieuw de raad op andere gedachten te brengen. Voornaamste kritiekpunt van VSA-fractievoorzitter B. Brands is dat veel asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen wanneer ze naar een vertrekcentrum moeten. Als Vught instemt met een vertrekcentrum wordt medewerking verleend aan die illegaliteit, aldus Brands, die tevens vindt dat het voorstel nog niet besluitrijp is. Een weinig pricipiŽle stellingname dus...
De VSA diende nog een motie in waarin het college wordt gevraagd opnieuw met het COA in overleg te gaan om een andere invulling te geven aan de Isabellakazerne in de vorm van een asielzoekerscentrum in het kader van inburgering. Maar de motie alleen gesteund door D'66. Wel werd afgesproken dat de gemeenteraad in 2007 pas beslist of het contract met het COA verlengd wordt tot 2012. Daarna wil de gemeente op het terrein een woonwijk bouwen. Na het beŽindigen van de overeenkomst heeft de gemeente recht van eerste koop van de voormalige Isabellakazerne, waarvan het COA de eigenaar is. In ruil voor de medewerking krijgt de politie in Vught extra mensen en middelen om de 'orde en veiligheid' te kunnen waarborgen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben ongeveer 350 tegenstanders (de autoriteiten spraken van 175 mensen) van het depotatiecentrum voor het raadhuis gedemonstreerd. Op last van burgemeester De Groot waren extra veiligheidsmaatregelen getroffen om verstoring van de openbare orde te voorkomen, waaronder de inzet van een aantal 'beveiligings'beambten in de raadszaal. Slechts een handvol actievoerders mocht, na een grondige fouillering, bij het raadsdebat aanwezig zijn. De demonstratie had een vreedzaam karakter. Buiten in de ijzige kou gaven de overige activisten met luide stem blijk van hun ongenoegen tegen de komst van het deportatiecentrum. Van ongeregeldheden was geen sprake.

Vught ontwikkelt een kwalijke reputatie wat betreft kampen. Behalve de reeds genoemde AMA-campus kende het dorp in de Tweede Wereldoorlog een berucht concentratiekamp waar ondermeer de bekende anarchisten Henk Eikeboom en Herman Groenendaal verbleven.


Powered by Greymatter