Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/17/2005: "G8-activisten worden reeds in de gaten gehouden!"

G8-activisten worden in Engeland en andere Europese landen reeds in de gaten gehouden door infiltranten. Dit meldt politiechef John Vine aan het dagblad The Scotsman die belast is met de coördinatie van de grootste ‘veiligheids’operatie in de Schotse geschiedenis.
AntiG8Affiche (23k image)
Eén van de vele affiches tegen de G8 top
Vine klapt verder uit de school klapt door te vertellen dat momenteel op het hoogste niveau ‘veiligheidsmaatregelen’ rond de G8 top in Schotland besproken worden waaronder het beperken van de toegang tot Schotland.

Het is inmiddels zonneklaar dat er rond de G8 in Schotland een gigantische politieoperatie op touw wordt gezet die moet voorkomen dat actievoerders de G8 top in Gleneagles daadwerkelijk bereiken. Duizenden politieagenten zullen worden ingezet om een dusdanige barrière te vormen dat de bijeenkomst van Bush en consorten ongestoord kan verlopen. Ook wordt overwogen om de plek waar de top plaatsvindt geheel te omheinen met bijvoorbeeld een hek. Het land zal voor een deel plat komen te liggen als gevolg van de komst van naar schatting 200.000 demonstranten.
Vine stelde vooral geïnteresseerd te zijn in degenen die naar Schotland komen met minder vreedzame bedoelingen. Een eventuele beperkte toegang tot Schotland zou vooral dergelijke lieden moeten treffen en houdt in dat controles op vliegvelden zoals Edinburgh Airport en havens zullen plaatsvinden. Ze zullen worden gearresteerd. De komst van anarchistische groepen is een punt van zorg en aandacht vanwege de ongeregeldheden die ze kunnen veroorzaken. Uiteraard moet vreedzaam protest mogelijk zijn, “but we will come down on them hard if they step outwith the law”. Het zouden vooral de ‘troublemakers’ zijn die thans in Engeland, Schotland en Europa in de gaten worden gehouden.
Het Schotse Mensenrechten Centrum spreekt haar bezorgdheid uit over de politiemaatregelen die het demonstratierecht aan banden zullen leggen. Vooral het arresteren van mensen op vliegvelden alleen op verdenking van mogelijke bedoelingen om de orde te verstoren is een twijfelachtige zaak. Men heeft aangekondigd de beperkende maatregelen van de politie nauwlettend te zullen volgen.


Powered by Greymatter