Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/11/2005: "Nieuwe folder van De Vrije Bond"

De Vrije Bond presenteert morgen (12 februari) op het Precair Forum in Amsterdam haar nieuwe folder.
LogoVrijeBondkleur (10k image)
Klik op meer voor de tekst en wordt lid natuurlijk!

De Vrije Bond?
Dat zullen we nog wel eens zien!

Wat is de Vrije Bond?
De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder machtsstructuren, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of exploitatie van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

Basisorganisatie
De Vrije Bond is een ‘basisorganisatie voor zelfbeheer en syndicalisme’. ‘Basisorganisatie’ wil zeggen dat er niet gewerkt wordt met machtsstructuren, maar dat alle leden even belangrijk zijn en samen het beleid en de activiteiten bepalen. Beslissingen worden genomen op basis van consensus.

Zelfbeheer
De Vrije Bond wil een maatschappij waarin mensen zelf kunnen bepalen wat er met hun tijd, ruimte en leven gebeurt. Natuurlijk wel rekeninghoudend met anderen. Veel leden van de Vrije Bond zijn betrokken bij initiatieven waarin dit zelfbeheer centraal staat, bijvoorbeeld acties rondom bewuste baanloosheid, woonwerkprojecten, voedselcoöperaties, uitkeringsstrijd, flexwerk en directe milieuacties. Via bijeenkomsten, een tijdschrift en een solidariteitskas biedt de Vrije Bond hen een ontmoetingsplek, een discussieplatform en, indien nodig, financiële ondersteuning.

Syndicalisme
Een specifieke vorm van zelfbeheer is syndicalisme. Syndicalisme is er op gericht dat de werknemers zelf bepalen wat er in hun bedrijf gebeurt: wat wordt er geproduceerd, door wie en op welke manier. Arbeiderszelfbestuur dus. De Vrije Bond is voortgekomen uit de Bedrijfsorganisatie Collectieve Sector, een van het OVB (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) afgesplitste vakbond. Vanuit dit vakbondsverleden van de Vrije Bond wordt syndicalisme als vorm van zelfbeheer nog altijd apart genoemd.

Buiten de Orde
De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies over zelfbeheer, arbeidsethos, baanlozenstrijd, vrouwenstrijd, mannenstrijd, antifascisme, antimilitarisme, anarchisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Het blad wordt gemaakt en hoofdzakelijk ook betaald door de leden. Daarnaast wordt het verspreid via abonnees en de losse verkoop.

Solidariteitskas
Een andere belangrijke poot van de Vrije Bond is de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten gericht op zelfbeheer in de ruimste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand bezig is met een actie tegen de sollicitatieplicht en hierdoor te maken krijgt met een korting op of stopzetting van de uitkering. Hij of zij kan dan uit de solidariteitskas een tegemoetkoming krijgen. Ook voor stakingen is onder bepaalde voorwaarden geld beschikbaar. Of voor iemand die een thema-avond wil organiseren, een voedselcoöperatie wil opzetten, een brochure wil uitgeven, et cetera. Eenderde van de contributie van de leden wordt in de solidariteitskas gestort.

Werkgroepen
In de Vrije Bond kunnen ook werkgroepen actief zijn. Dit kan een groep zijn rondom een bepaald onderwerp, maar ook een aantal mensen uit een bepaalde stad of regio die samen activiteiten organiseren. Zo was er voorheen een werkgroep ‘bevrijdende economie’, die bijeenkomsten hield en brochures uitgaf. De Anarchistische Groep Amsterdam en de Utrechtse anarchistische groep Ithaka functioneren eveneens als werkgroep van de Vrije Bond. Werkgroepen ontvangen een deel van het geld dat uit de contributie binnenkomt voor hun activiteiten.

Ja, die bond zie ik wel zitten! Klik dan even hier.

Vrije Bond, Postbus 9220, 5000 HE Tilburg


Powered by Greymatter